Нова најнижа основицa доприноса за 2024. годину

27.12.2023.

Износ најниже основице доприноса за 2024. годину je израчунат на основу објављеног податка о просечној заради у Србији исплаћеној за период од октобра 2022. до септембра 2023. године („Службени гласник РС“, број 104 од 24.11.2023. године).

Нова најнижа основица доприноса ће важити од 1. јануара до 31. децембра 2024. године и износиће 40.143,00 динара („Службени гласник РС“, број 115/23 од 22.12.2023. године).

Сходно наведеним изменама укупан износ обавезе по раднику, по дану ангажовања, ће за 2024. годину износити 481,72 динара.