• Све колоне су обавезне, осим колоне "Број мобилног телефона" која такође мора да постоји
  • Формат датума: yyyy-mm-dd
  • Подаци у колонама "ЈМБГ/ЕБС" морају се форматирати као текстуални унос (због водећих нула)
  • Датотека спремна за импорт треба да садржи само први sheet "Дневна евиденција"