Закони

Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима

Преузимање закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима.