• Александровац – Одељење за пољопривреду и рурални развој
  Улица Јаше Петровића 26, Александровац
  www.aleksandrovac.rs
 • Алексинац – Одсек за пољопривреду и водопривреду
  Улица Књаза Милоша 169, Алексинац
  www.aleksinac.org
 • Алибунар – Одељење за привреду, јавне службе и развој
  Улица Трг слободе 4, Алибунар
  alibunar.org.rs
 • Апатин – Одељење за привреду и финансије
  Српских Владара 29, Апатин
  www.soapatin.org
 • Ариље – Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте
  Улица Светог Ахилија 53, Ариље
  arilje.org.rs
 • Аранђеловац – Одељење за привреду и друштвене делатности
  Улица Венац слободе 10, Аранђеловац
  www.arandjelovac.rs
 • Бабушница – Одељење за привреду и финансије/ Одсек за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине
  Улица Ратка Павловића 1, Бабушница
  www.babusnica.rs
 • Барајево – Одељење за имовинско правне, стамбене и послове пољопривреде
  Улица Светосавска 2, Брајево
  www.barajevo.org.rs
 • Бач – Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој
  Улица Трг Др Зорана Ђинђића 2, Бач
  www.bac.rs
 • Бачки Петровац – Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове – Канцеларија за локални економски развој
  Улица Коларова 6, Бачки Петровац,
  www.backipetrovac.rs
 • Бечеј – Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине
  Улица Трг ослобођења 2, Бечеј
  www.becej.rs
 • Бела Паланка – Одељење за привреду и локални економски развој
  Улица Карађорђева 28, Бела Паланка
  www.belapalanka.org.rs
 • Беочин – Одељење за привреду и локални економски развој
  Улица Светосавска 25, Беочин
  www.beocin.rs
 • Београд - Секретаријат за привреду, Одељење за пољопривредно земљиште
  Улица Краљице Марије 1/XVII, Београд
  www.beograd.rs/lat/sekretarijat-za-privredu_2/
 • Блаце – Одељење за привреду, локални економски развој и друштвене делатности
  Улица Карађорђева 4, Блаце
  www.blace.org.rs
 • Богатић – Одсек за локални економски развој , пољопривреду и рурални развој
  Улица Мике Витомировића 1, Богатић
  www.bogatic.rs
 • Бољевац – Одељење за локални економски развој, привреду, пољопривреду, ванредне ситуације и одбрану
  Улица Краља Александра 24, Бољевац
  www.boljevac.org.rs
 • Чачак – Служба за развој пољопривреде
  Улица Жупана Страцимира 2, Чачак
  www.cacak.org.rs
 • Чајетина – ПД „Златиборски еко аграг“ д.о.о.
 • Чока – Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено-комуналне делатности
  Улица Потиска 20, Чока
  www.coka.rs
 • Димитровград – Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине
  Улица Балканска 2, Димитровград
  www.dimitrovgrad.rs
 • Горњи Милановац – Канцеларија за пољопривреду
  Улица Таковска 2, Горњи Милановац
  www.gornjimilanovac.rs
 • Гроцка - Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности, Одсек за пољопривреду
  Булевар ослобођења 39, Гроцка
  www.grocka.rs
 • Ириг – Служба за привреду и локални економски развој
  Улица Војводе Путника 1, Ириг
  irig.rs
 • Јагодина – Градска управа за опште, скупштинске, нормативне и заједничке послове
  Краља Петра Првог 6, Јагодина
  www.jagodina.org.rs
 • Ивањица – Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине
  Улица Венијамина Маринковића 1, Ивањица
  ivanjica.gov.rs
 • Кањижа – Одељење за привреду и локални економски развој
  Улица Главни Трг 1, Кањижа
  www.kanjiza.rs
 • Кикинда – Одсек услужни центар, секретаријат за општу управу и заједничке послове
  Улица Трг српских доборовољаца 12, Кикинда
  www.kikinda.org.rs
 • Кладово – Одељење за привреду и друштвене делатности
  Улица Краља Александра 35, Кладово
  www.kladovo.org.rs
 • Кнић – Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине
  Улица Центар бб, Кнић
  knic.rs
 • Књажевац – Агенција за развој општине Књажевац
  Улица цара Душана 19, Књажевац
  www.ark.rs
 • Ковачица – Одељење за инвестиције и ЛЕР – Канцеларија за пољопривреду
  Улица Маршала Тита 50, Ковачица
  www.kovacica.org
 • Краљево – Градска управа – Канцеларија за брзе одговоре
  Улица Трг Јована Сарића 1, Краљево
  www.kraljevo.rs
 • Крушевац – Одељење за инвестиције и заштиту животне средине, Служба за пољопривреду и водопривреду
  Улица Газиместанска 1, Крушевац
  www.krusevac.rs
 • Кучево – Одсек за пољопривреду
  Улица Светог Саве 76, Кучево
  www.kucevo.rs
 • Кула – Канцеларија за локални економски развој
  Улица Лењинова 11, Кула
  kula.rs
 • Лајковац – Одељење за имовинско правне послове
  Улица Омладински трг 1, Лајковац
  www.lajkovac.org.rs
 • Лапово – Одељење за буџет, привреду и финансије
  Улица Његошева 18, Лапово
  www.lapovo.rs
 • Лебане – Одељење за пољопривреду
  Улица Цара Душана 116, Лебане
  www.lebane.org.rs
 • Лесковац – Одељење за привреду и пољопривреду
  Улица Пана Ђукића 9-11, Лесковац
  www.gradleskovac.org
 • Лозница – Одељење за привреду и локални економски развој
  Улица Карађорђева 2, Лозница
  www.loznica.rs
 • Лучани – Одељење за привреду и локални економски развој
  Улица Југословенске армије 5, Лучани
  www.lucani.rs
 • Љиг – Одељење за финансије
  Улица Карађорђева 7, Љиг
  ljig.rs
 • Мали Зворник - Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру
  Краља Петра Првог 38, Мали Зворник
  www.malizvornik.rs
 • Мали Иђош – Одељење локланог економског развоја
  Улица Главна 32, Мали Иђош
  www.maliidos.com
 • Мало Црниће – Одсек за локални економски развој, локалну пореску администрацију и инспекцијске послове
  Улица Маршала Тита 80, Мало Црниће
  opstinamalocrnice.rs
 • Медвеђа – Одељење за привреду и финансије
  Улица Јабланичка 48, Медвеђа
  www.medvedja.org.rs
 • Мионица – Одељење локалног економског развоја – служба пољопривреде
  Улица Војводе Мишића 30, Мионица
  www.mionica.rs
 • Младеновац – Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за комуналне послове
  Јанка Катића 6, Младеновац
  www.mladenovac.rs
 • Неготин – Служба за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике
  Улица Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин
  negotin.rs
 • Ниш – Секретаријат за пољопривреду
  Николе Пашића 26, Ниш
  www.ni.rs
 • Нова Варош – Одељење за привреду и локални економски развој
  Улица Карађорђева 32, Нова Варош
  novavaros.rs
 • Нови Бечеј – Општинска управа
  Улица Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј
  www.novibecej.rs
 • Нови Сад – Градска управа за привреду
  Улица Руменачка 110а, Нови Сад
  www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-privredu
 • Оџаци – Одељење за инвестиције и јавне набавке
  Улица Кнез Михајлова 24, Оџаци
  www.odzaci.rs
 • Опово – Одељење за привреду и финансије
  Улица Бориса Кидрича 10, Опово
  www.opovo.org.rs
 • Осечина – Одељење за привреду, друштвене делатности и локално економски развој
  Улица Карађорђева 78, Осечина
  osecina.com
 • Параћин – Управа за пољопривреду и ЛЕР
  Улица Томе Живановића 10, Параћин
  www.paracin.rs
 • Пећинци – Одељење за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове/Удружење пољопривредних произвођача
  Улица Слободана Бајића 5, Пећинци
  www.pecinci.org
 • Петровац на Млави – Одељење за имовинско правне послове, привреду и друштвене делатности
  Улица Српских владара 165, Петровац на Млави
  www.petrovacnamlavi.rs
 • Пирот – Канцеларија за локални економски развој
  Улица Српских владара 118, Пирот
  www.pirot.rs
 • Пландиште – Служба за пољопривреду
  Улица Војводе Путника 38, Пландиште
  plandiste-opstina.rs
 • Пожаревац – Одељење за локално економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине
  Улица Дринска 2, Пожаревац
  pozarevac.rs
 • Пожега – Одељење за привреду и локални економски развој
  Улица Трг слободе 9, Пожега
  www.pozega.org.rs
 • Пријепоље – Одељење за локални економски развој – служба за пољопривреду
  Улица Трг братства и јединства 1, Пријепоље
  www.opstinaprijepolje.rs
 • Ражањ – Општинска управа, послови пољопривреде
  Трг Светог Саве 33, Ражањ
  sajt.razanj.org
 • Рашка – Служба за локални економски развој
  Улица Предрага Вилимоновића 1, Рашка
  www.raska.gov.rs
 • Шид – Одсек за пољопривреду
  Улица Карађорђева 2, Шид
  www.sid.rs
 • Сечањ - Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине
  Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  www.secanj.rs
 • Сјеница – Одељење за привреду и развој
  Улица Краља Петра I 1, Сјеница
  sjenica.rs
 • Смедерево – Одељење за привреду, предузетништво, лер и јавне набавке/Одсек за пољопривреду
  Улица Омладинска 1, Смедерево
  www.smederevo.org.rs
 • Смедеревска Паланка – Одељење за развој привреде и пољопривреде
  Улица Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка
  www.smederevskapalanka.rs
 • Сокобања – Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
  Улица Светог Саве 23, Сокобања
  www.opstinasokobanja.com
 • Сомбор – Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине
  Улица Трг цара Уроша 1, Сомбор
  www.sombor.rs
 • Сопот – Одсек за привреду, пољопривреду, туризам и заштиту животне средине
  Улица Космајски трг 5, Сопот
  www.sopot.org.rs
 • Србобран – Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
  Улица Трг слободе 2, Србобран
  srbobran.rs
 • Сремска Митровица – Агенција за рурални развој
  Улица Светог Димитрија 6, Сремска Митровица
  www.arrsm.rs
 • Сремски Карловци – Одељење за локални економски развој и привреду
  Улица Трг Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци
  sremskikarlovci.rs
 • Сурчин – Одељење за локално економски развој
  Улица Војвођанска 79, Сурчин
  surcin.rs
 • Сурдулица – Одељење за финансије и привреду
  Улица Краља Петра I 1, Сурдулица
 • Свилајнац – Одељење за инспекцијски надзор и пољопривреду – Група за пољопривреду
  Улица Светог Саве 102
  www.svilajnac.rs
 • Темерин – Одељење за привреду
  Улица Новосадска 326, Темерин
  www.temerin.rs
 • Тител – Одељење за привреду, локално-економски развој и стамбено-комуналне послове
  Улица Главна 1, Тител
  www.opstinatitel.rs
 • Топола – Агенција за рурални развој
  Улица Булевар краља Александра 1, Топола
 • Ужице – Одељење за привреду/Одсек за локално економски развој
  Улица Димитрија Туцовића 52, Ужице
  uzice.rs
 • Варварин – Општински услужни центар
  Улица Марина Мариновића 34, Варварин
  varvarin.org.rs
 • Велико Градиште – Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
  Улица Житни трг 1, Велико Градиште
  velikogradiste.rs
 • Владичин Хан – Одељење за финансије и привреду
  Улица Светосавска 1, Владичин Хан
  www.vladicinhan.org.rs
 • Врање – Одељење за привреду, економски развој и грађевинско земљиште
  Улица Краља Милана 1, Врање
  www.vranje.org.rs
 • Врбас – Одељење за пољопривреду
  Улица Маршала Тита 89, Врбас
  www.vrbas.net
 • Врњачка Бања – Одсек за општу управу
  Улица Крушевачка 17, Врњачка Бања
  vrnjackabanja.gov.rs
 • Вршац – Одељење за привреду, пољопривреду и локално економски развој
  Улица Трг победе 1, Вршац
  www.vrsac.com
 • Зајечар – Одељење за друштвене делатности
  Улица Трг ослобођења 1, Зајечар
  www.zajecar.info
 • Зрењанин – Одељење за привреду
  Улица Трг слободе 10, Зрењанин
  www.zrenjanin.rs
 • Жабаљ – Одељење за локални економски развој и привреду
  Улица Николе Тесле 45, Жабаљ
  www.zabalj.rs
 • Жагубица – Одељење за привреду и економски развој/Канцеларија за пољопривреду
  Улица Трг ослобођења 1, Жагубица
  www.zagubica.org.rs
 • Житиште – Одељење за привреду, урбанизам, путна привреду, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине
  Улица цара Душана 15, Житиште
  zitiste.org