Нова најнижа основицa доприноса за 2022. годину

28.12.2021.

Износ најниже основице доприноса за 2022. годину је израчуната на основу објављеног податка о просечној заради у Србији исплаћеној за период од октобра 2020. до септембра 2021. године („Службени гласник РС“, број 112 од 26.11.2021. године).

Нова најнижа основица доприноса ће важити од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и износиће 30.880,00 динара („Службени гласник РС“, број 127 од 24.12.2021. године).

Износ стопе доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање је умањена на 25% („Службени гласник РС“, број 118 од 09.12.2021. године).

Сходно наведеним изменама укупан износ обавезе по раднику, по дану ангажовања ће за 2022. годину износити 380,85 динара.