Нова најнижа основицa доприноса за 2021. годину

25.12.2020.

Износ најниже основице доприноса за 2021. годину је израчуната на основу објављеног податка о просечној заради у Србији исплаћеној за период од октобра 2019. до септембра 2020. године („Службени гласник РС“, број 144 од 27.11.2020. године).

Нова најнижа основица доприноса ће важити од 1. јануара до 31. децембра 2021. године и износиће 28.402,00 динара („Службени гласник РС“, број 154 од 23.12.2020. године).

Сходно наведеним изменама укупан износ обавезе по раднику, по дану ангажовања ће за 2021. годину износити 355,02 динара.