Обавештење

24.03.2020.

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, као и обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране кретање (17:00-05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља (за агротехничке мере) односно Сектору за пољопривредну инспекцију (за сточарство).

Подношење захтева за одобрење кретања се врши електронски или путем телефона, више детаља о начину подношења захтева и самим дозволама за кретање можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља на линку: www.uzb.minpolj.gov.rs