Нова најнижа основицa доприноса за 2020. годину

29.12.2019.

Износ најниже основице доприноса за 2020. годину је израчуната на основу објављеног податка о просечној заради у Србији исплаћеној за период од октобра 2018. до септембра 2019. године („Службени гласник РС“, број 88 од 13.12.2019. године).

Нова најнижа основица доприноса ће важити од 1. јануара до 31. децембра 2020. године и износиће 25.801,00 динара („Службени гласник РС“, број 93 од 26.12.2019. године).

Износ стопе доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање је умањена на 25,5% („Службени гласник РС“, број 86 од 06.12.2019. године).

Сходно наведеним изменама укупан износ обавезе по раднику, по дану ангажовања ће за 2020. годину износити 322,51 динара.