Анализа првих ефеката поједностављеног система за ангажовање сезонских радника у пољопривреди

21.06.2019.

Уз подршку Немачке развојне сарадње, током јула месеца, агенција за стратешка истраживања ИПСОС у сарадњи са НАЛЕДОМ-ом спроводиће анализу новог система за електронску пријаву сезонских радника у пољопривреди који је стартовао у јануару ове године.

Истраживање ће обухватити послодавце који користе портал www.sezonskiradnici.gov.rs за потребе радног ангажовања сезонских радника на целој територији Србије. Циљ анализе је да се сагледају први ефекти увођења новог система за ангажовање сезонаца, добију подаци о структури радника као и да се сагледају бенефити за раднике из њиховог угла. Током истраживања анкетари ће обилазити пољопривредна газдинства и интервјуисати раднике на самом терену. Изабрани послодавци биће контактирани преко телефона и електронске поште од стране агенције ИПСОС како би се договорили око датума анкетирања. Овим путем молимо све послодавце да омогуће истраживачима да на самом терену интервјуишу њихове раднике.