Закон омогућава правним и физичким лицима који ангажују сезонске раднике у пољопривреди да електонским путем изврше регистрацију и пријаве сезонске раднике за одређени период.

Послови за које је могуће ангажовати раднике укључују: припрему земљишта, садњу, сетву, жетву, заштиту биља, управљање пољопривредним машинама (трактор, комбајн и слично), орезивање, пресађивање и проређивање, шишање/стрижу, испашу, негу стоке и друге послове у сточарству, брање воћа, брање и вађење повртарских култура, хортикултура, сакупљање дивљих плодова, сеча стабала, уништавање штеточина, чишћење, љуштење, сортирање, паковање, складиштење, брање дувана и слично.